Δράσεις – Εκδηλώσεις

Οι Γιορτές μας

Ονομαστές είναι οι γιορτές της «Παραμυθίας». Δύο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα και τον Ιούνιο, οργανώνουμε με τα παιδιά γιορτές-θεατρικές παραστάσεις και προσκαλούμε τους Γονείς για να γιορτάσουμε μαζί. Στις γιορτές αυτές, τα παιδιά συμμετέχουν ουσιαστικά καθώς, μαζί τους φτιάχνουμε μέσω της διαδικασίας της Μυθοπλασίας τις ιστορίες που θα αφηγηθούμε, εκείνα επιλέγουν τους ρόλους τους και παίρνουν μέρος στην προετοιμασία των σκηνικών και των κουστουμιών. Η παράσταση γίνεται έτσι δική τους υπόθεση και την βιώνουν με χαρά και υπερηφάνεια ως τέτοια.

Εκδρομές

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οργανώνονται εξορμήσεις εκτός Σχολείου για τις οποίες οι Γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων και μας δίνουν τη συγκατάθεσή τους. Οι εξορμήσεις αυτές συνδέονται άμεσα – και συνήθως ολοκληρώνουν – την όποια θεματική ενότητα δουλεύουμε στο Σχολείο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μπορεί να αφορούν μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς τόπους, θέατρα, περιπάτους στη φύση ή ό,τι άλλο κριθεί κατάλληλο και ενδιαφέρον. Για κάθε τέτοια εξόρμηση γίνεται σχεδιασμός εκ των προτέρων ώστε να αποβεί πολλαπλά ωφέλιμη για τα παιδιά.

Συναντήσεις με Γονείς

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς επίσης, οργανώνουμε συναντήσεις για τους Γονείς κάθε ομάδας αλλά και ατομικές συναντήσεις με τους Γονείς κάθε παιδιού. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενημερώνονται οι Γονείς για το παιδαγωγικό έργο και την πρόοδο των παιδιών Τους, να γνωριστούν καλύτερα και μεταξύ τους, να μας εκφράσουν τις απορίες Τους και να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα Τους απασχολεί. Παρόλο που οι συναντήσεις αυτές είναι οργανωμένες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στην Σχολική χρονιά, το Σχολείο είναι συνεχώς ανοιχτό προς τους Γονείς για οποιοδήποτε θέμα χρήζει συζήτησης.