Γιατί Ξεχωρίζουμε

Παιδαγωγική με Νόημα

«Τα μικρά παιδιά μπορούν να μάθουν σχεδόν οτιδήποτε, εφόσον αυτό μπορεί να τους δοθεί με όρους που μπορούν να κατανοήσουν»

Jerome Bruner 

(Αμερικάνος Ψυχολόγος που ασχολήθηκε με τις γνωστικές θεωρίες μάθησης και την εκπαιδευτική ψυχολογία)