Όροι Χρήσης

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία με αριθμό ΓΕΜΗ 141475303000, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει Προσωπικά του Δεδομένα, δηλαδή προσωπικά στοιχεία του που τον ταυτοποιούν, όπως για παράδειγμα είναι το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του. O παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία δεν ζητάει από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες και η ιστοσελίδα μας είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. O παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία έχει τη δυνατότητα συλλογής κάποιων στοιχείων μέσω Εκτελούντων την Επεξεργασία (Processors), τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης (π.χ. το όνομα του browser που χρησιμοποιείται, ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται το site με την μορφή αύξοντα αριθμού, για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας).Στην ιστοσελίδα του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας που ο χρήστης επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει, προκειμένου να επικοινωνήσει on line με τον παιδικό βρεφικό σταθμό Παραμυθία για όποιο θέμα επιθυμεί. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας που παρέχονται στο χρήστη, όπου ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του, π.χ. μέσω e-mail, ή τηλεφωνικά. Η φόρμα συμπλήρωσης, εφόσον ο χρήστης επιλέξει να την χρησιμοποιήσει, μπορεί να περιέχει θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο. Ο παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για εσωτερική χρήση και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου, καθώς και για την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του.Για την εγγραφή στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters), ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το e-mail του στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πια να λαμβάνει newsletters, αρκεί να το δηλώσει εγγράφως (π.χ. με e-mail) στον παιδικό βρεφικό σταθμό Παραμυθία.Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Η χρήση cookies από τον παιδικό βρεφικό σταθμό Παραμυθία έχει σαν σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωσή του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο ο παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη και να διευκολύνει την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μην δέχονται cookies.Με την υποβολή από τον χρήστη τυχόν Προσωπικών του Δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας), τα Προσωπικά Δεδομένα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που διατηρεί ο παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία.Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να συνίσταται σε διάφορες ενέργειες, όπως για παράδειγμα είναι η καταχώριση, οργάνωση και αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων, η διαβίβασή τους σε τυχόν Processors, καθώς επίσης η μεταβολή, ή και η διαγραφή τους.Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), όπως αυτός συμπληρώνεται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στον χρήστη και τον παιδικό βρεφικό σταθμό Παραμυθία, και η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και ταχεία παροχή πληροφοριών και απαντήσεων στο χρήστη, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής πίστης.Κατά συνέπεια, ο παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, όπως για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο του πελάτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του (π.χ. διευθύνσεις, emails, τηλέφωνα).Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται από τον παιδικό βρεφικό σταθμό Παραμυθία για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.Ο παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία δεσμεύεται να κρατά τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας, να τα προστατεύει από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση, πλην όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία με τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις του, και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.Ο παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία σέβεται όλα τα προβλεπόμενα από τον GDPR δικαιώματα του χρήστη. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους (δηλαδή το δικαίωμα να τα ζητά και να τα λαμβάνει σε φορητές μονάδες, π.χ. usb, cd) και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω Επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος.Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση προς τον παιδικό βρεφικό σταθμό Παραμυθία.Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.Επικοινωνία: Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται ο παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία για τους ανωτέρω σκοπούς, έχει ορίσει επικοινωνία, προς την οποία τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, ως ακολούθως:

Tηλέφωνο: (+30) 210 600 31 96

Hλεκτρονικό ταχυδρομείο: paramythia.nursery@gmail.com

Iστοσελίδα: www.paramythia-paidikosstathmos.gr

Τι είναι τα Cookies?

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία, ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου.Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies?

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των ιστότοπών μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Η εγκατάσταση των Cookies στον υπολογιστή σας μας παρέχει έναν εύκολο και εξυπηρετικό τρόπο για να προσωποποιήσουμε ή να εμπλουτίσουμε την εμπειρία σας από τους ιστότοπούς μας και να κάνουμε την επόμενη επίσκεψή σας πιο απολαυστική. Δε χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας˙ ενδέχεται ωστόσο να συνδέσουμε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα Cookie με προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς με άλλα μέσα (π.χ. γενική εγγραφή στον ιστότοπο).Πως μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις στα Cookies μου?

Μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε τις ρυθμίσεις των Cookies σας (π.χ. για να σας ειδοποιούν όταν αποστέλλονται Cookies στον υπολογιστή σας), πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο. Αν προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που προϋποθέτουν εγγραφή ή συλλογή πληροφοριών.Αλλαγή ρυθμίσεων στα Cookies

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις των Cookies σας που αφορούν στον παρόντα ιστότοπο αποθηκεύονται, έως ότου αποφασίσετε να κάνετε επιπρόσθετες αλλαγές, σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη.Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται;

Όταν επισκέπτεσθε τον παρόντα ιστότοπο, γίνεται χρήση των παρακάτω ειδών Cookies.Απαραίτητα Cookies

Πρόκειται για Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς τα cookies αυτά, ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Ακολούθως, δεν ζητούμε την ειδική συγκατάθεσή σας για τα Cookies αυτά. Για όλα τα άλλα Cookies απαιτείται η συγκατάθεσή σας.Cookies Λειτουργικότητας

Πρόκειται για Cookies που εγκαθιστούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Για παράδειγμα, Cookies τα οποία συγκρατούν στη μνήμη τους το περιεχόμενο που κοιτάζατε προηγουμένως στον ιστότοπο αυτό ή τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που παρείχατε κατά την εγγραφή σας σε προηγούμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο αυτό. Τα Cookies μπορούν επίσης να συγκρατούν στη μνήμη τους προϊόντα που είχατε βάλει προηγουμένως στο καλάθι αγορών σας, κατά την επίσκεψή σας σε ένα Διαδικτυακό Κατάστημα. Η χρήση επομένως των Λειτουργικών Cookies μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας και να εξοικονομήσουμε το χρόνο που θα χάνατε επανεγγραφόμενοι ή επαναεισάγοντας πληροφορίες, όταν επισκεφθείτε ξανά αυτόν τον ιστότοπο ή προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες ενότητες που απευθύνονται μόνο σε μέλη. Σε κάποιους ιστότοπους, τα Cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε αγαπημένες σας συνταγές, δραστηριότητες, πόντους ή υψηλές βαθμολογίες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies για να εμποδίσουμε την πρόσβαση ανήλικων χρηστών σε κάποιες ενέργειες.Δικά μας

Πρόκειται για Cookies που εγκαθίστανται και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον παρόντα ιστότοπο.Cookies Τρίτου

Πρόκειται για Cookies που εγκαθίστανται από τρίτα μέρη, τους οποίους χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες (για παράδειγμα, ανάλυση στοιχείων ή διαφήμιση του ιστότοπου).Κατάλογος των Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο(Παρακαλούμε, έχετε υπ’ όψιν ότι ο παρακάτω κατάλογος των cookies περιλαμβάνει μόνο παραδείγματα των cookies που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία)Η παρακάτω λίστα κατηγοριοποιεί και περιγράφει τα διάφορα Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο:Αναγκαία Cookies (δεν απαιτείται συγκατάθεση)

1: Ο ιστότοπος του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο Cookie που είναι σημαντικό για την καλή λειτουργία του λογισμικού τους (ASP.NET): το SP.NET_SessionId. Το Cookie αυτό χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα προσδιοριστικό ανώνυμης συνεδρίας (session ID) για το χρήστη, ώστε το ίδιο το σύστημα να μπορεί να αναγνωρίσει το χρήστη ατομικά και μοναδικά, ξεχωριστά από οποιονδήποτε άλλο βλέπει τις σελίδες του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές δε χρησιμοποιούνται, ούτε αποθηκεύονται εκτός των συστημάτων του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία, και τηρούνται μόνο προσωρινά, για όσο ο χρήστης εισέρχεται σε ιστοσελίδες λογαριασμού και άλλες σελίδες που απαιτούν μοναδική και ασφαλή πρόσβαση. Χωρίς το Cookie αυτό, η παραπάνω πρόσβαση δε θα μπορούσε να είναι ασφαλής, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Λειτουργικά Cookies (απαιτείται συγκατάθεση)

Vote_Poll: Χρησιμοποιείται για να ελέγχει τη συμμετοχή των χρηστών στις ψηφοφορίες έτσι ώστε κάθε χρήστης να επιτρέπεται να ψηφίσει μόνο μία φορά..Δικά μας Cookies (απαιτείται συγκατάθεση)

Googleanalytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz): Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση των επισκέψεων που δέχεται ο ιστότοπός μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και για να μας βοηθήσουν στη βελτίωση του ιστότοπου. Τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, περιλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπο, από ποια ιστοσελίδα μεταπήδησαν οι επισκέπτες στον ιστότοπο και τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκαν. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με την κίνηση στον ιστότοπο για τους διαχειριστές του ιστότοπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google ενδέχεται επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους φορείς, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο, ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τρίτοι αυτοί φορείς προωθούν τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δε θα συνδυάσει τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP) με κανένα άλλο στοιχείο που τηρεί η Google. Έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη χρήση των cookies, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον πλοηγό σας, ωστόσο παρακαλούμε όπως έχετε υπ’ όψιν σας ότι, με τον τρόπο αυτό, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου αυτού. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αυτό, συγκατατίθεστε στην προώθηση στοιχείων σχετικών με εσάς από την Google, με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies της Google, μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Google.ShareThis: η οποία παρέχει κουμπιά κοινωνικών δικτύων που δίνουν τη δυνατότητα κοινοποίησης (share), για την προβολή του Ιστότοπου.Cookies Τρίτων Μερών (απαιτείται συγκατάθεση)

Adsense: Χρησιμοποιούμε τα cookie για να κάνουμε τις διαφημίσεις πιο ελκυστικές για τους χρήστες και πιο χρήσιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους. Ορισμένες συνήθεις εφαρμογές των cookie είναι η επιλογή της διαφήμισης με βάση το σχετικό περιεχόμενο για έναν χρήστη, η βελτίωση της αναφοράς σχετικά με την απόδοση μιας εκστρατείας και η αποφυγή της εμφάνισης διαφημίσεων που έχουν προβληθεί ήδη σε έναν χρήστη. Η Google χρησιμοποιεί cookie, όπως τα cookieNID και SID, για να συμβάλει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων σε προϊόντα της Google, όπως η Αναζήτηση Google. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα cookie αυτού του είδους για την υπενθύμιση των πιο πρόσφατων αναζητήσεων, των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις ή τα αποτελέσματα αναζήτησης ενός διαφημιζόμενου και των επισκέψεών σας στον ιστότοπο ενός διαφημιζόμενου. Αυτό συμβάλει στην εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων στο Google. Χρησιμοποιούμε επίσης cookie για διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστό. Το κύριο cookie διαφήμισης σε ιστότοπους εκτός Google αποκαλείται "id" και αποθηκεύεται σε προγράμματα περιήγησης στον τομέα doubleclick.net. Χρησιμοποιούνται και άλλα με ονομασίες όπως _drt_, FLC και exchange_uid. Άλλα προϊόντα της Google όπως το YouTube, ενδέχεται να χρησιμοποιούν επίσης αυτά τα cookie για την εμφάνιση πιο σχετικών διαφημίσεων. Ορισμένες φορές ένα cookie διαφήμισης ενδέχεται να έχει οριστεί στον τομέα του ιστότοπου που επισκέπτεστε. Στην περίπτωση του προϊόντος μας DoubleClick, ένα cookie με την ονομασία "__gads" ενδέχεται να έχει οριστεί στον τομέα του ιστότοπου που επισκέπτεστε. Σε αντίθεση με τα cookie που έχουν οριστεί στους τομείς της Google, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αυτού του cookie από την Google όταν βρίσκεστε σε άλλους ιστότοπους. Χρησιμοποιείται για σκοπούς όπως η μέτρηση των αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις σε αυτόν τον τομέα και την πρόληψη της εμφάνισης των ίδιων διαφημίσεων πάρα πολλές φορές. Η Google χρησιμοποιεί επίσης cookie μετατροπής, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να διευκολύνουν τους διαφημιζόμενους να διαπιστώσουν πόσες φορές οι χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τους καταλήγουν να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Αυτά τα cookie δίνουν τη δυνατότητα στην Google και στο διαφημιζόμενο να διαπιστώσουν ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και επισκεφτήκατε αργότερα τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου. Τα cookie μετατροπής δεν χρησιμοποιούνται από την Google για στόχευση διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος και διατηρούνται μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα cookie ορίζονται γενικά στον τομέα googleadservices.com ή στον τομέα google.com/ads και έχουν ονόματα όπως "Conversion" (Μετατροπή) και "TAID". Τα δεδομένα των cookie μετατροπής ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν επίσης σε συνδυασμό με το Λογαριασμό σας Google για τη σύνδεση των διαφορετικών συμβάντων μετατροπής στις διαφορετικές συσκευές που χρησιμοποιείτε. Στους διαφημιζόμενους κοινοποιούνται μόνο ανώνυμα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookie. Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ορισμένα άλλα cookie για τον υπολογισμό των συμβάντων μετατροπής επίσης. Για παράδειγμα, τα cookie του DoubleClick και του GoogleAnalytics ενδέχεται να χρησιμοποιούνται επίσης γι αυτόν το σκοπό.Facebook doubleclick.net: Το Cookie αυτό χρησιμοποιείται σε ιστότοπους που περιέχουν το σύνδεσμο κοινοποίησης (share) του Facebook.Χρησιμοποιείται για να θυμάστε τους κωδικούς σύνδεσής σας με το Facebook, ώστε να μη χρειάζεται να εισάγετε αυτές τις λεπτομέρειες κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Σύνδεσης του Facebook FacebookConnect) για να συνδεθείτε. Τα στοιχεία του cookie αυτού είναι αποθηκευμένα στους κεντρικούς υπολογιστές του Facebook και όχι στους κεντρικούς υπολογιστές του παιδικού βρεφικού σταθμού Παραμυθία.

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα πολιτική. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.Παιδικός βρεφικός σταθμός Παραμυθία. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.